• Rahat ve huzurlu uyumak mümkün

UYKU BOZUKLUKLARI - Uykuda Solunum Bozuklukları -

Periyodik Solunum (CSR)

Periyodik Solunum, bir hiperventilasyonnu takiben solunan hava miktarının ve santral apne veya hipopnelerin artan ve azalan şekilde devamlı olarak görülmesiyle tanımlanan solunum bozukluğudur. Birçok formu olan Periyodik Solunumun sık rastlandığı şekli Cheyne-Stokes Solunumu özellikle kalp yetmezliği ve serebrovasküler hastalıklarda ortaya çıkmaktadır. Santral apne veya hipopneler artan ve azalan solunum hacmi ve solunum eforu ile birlikte görülür.


Periyodik Solunumda Tedavi Seçenekleri

Yapılan bilimsel çalışmalarda S/T özellikli BiPAP cihazlarının kullanımı, santral apnelerin giderilmesinde kısmi yarar sağladığı gösterilmiştir. Periyodik Solunumun tedavisi için özel olarak üretilmiş olan BiPAP autoSV cihazlarının kullanımının yaygınlaşmasıyla, rahatsızlığın giderilmesinde çok faydalı sonuçlar alınmaktadır.

Aşağıdaki solunum ve basınç grafiklerinde görüleceği üzere, Adaptif Servo Ventilasyon(ASV) özellikli BiPAP autoSV cihazı; hastanın santral apne ve hipopnelerinde basınç desteği sağlarken, solunan hava miktarının artışını tespit ettiğinde ise solunum desteğini azaltarak hiperventilasyonun önüne geçmektedir.


Solunum Bozukluklarının Diğer Hastalıklarla İlişkisi;