• Rahat ve huzurlu uyumak mümkün

AutoTRAK Algılama Teknolojisi

Hastanın değişen solunum gayretlerine ve değişen hava kaçaklarına anlık uyum sağlayarak, tetikleme ve tam senkronize solunum döngüsünü otomatik olarak yapabilen eşsiz bir teknolojidir.

Hastanede ve evde verilen solunum desteğinde en önemli konulardan biri hastanın mekanik ventilatöre senkronizasyonunun sağlanarak, tedaviyi uyumlu şekilde kabul etmesidir.
Piyasada bulunan ventilatörlerin hemen hepsinin tetikleme özellikleri, uzun yıllardır kullanılan basit basınç ve hava akış(flow) sensörleri ile gerçekleştirilmektedir. Bu sensörlerin kullanıldığı cihazlar, solunum eforunu ve devredeki hava kaçaklarını algılamadaki yetersizlikleri nedeniyle, değişken durumlara göre elle hassasiyet ayarı ihtiyacı duymaktadırlar.
AutoTRAK’ın hastanın bilincinin açık olduğu ve solunum gayretinin bulunduğu durumlarda, nefes alma ve nefes verme gayretlerinin otomatik olarak algılanabilmesi, solunum paterninde ve hasta devresindeki hava kaçaklarında bu hassasiyetinin değişmemesi solunum desteğinde devrim yaratan bir özelliktir.

Soluk Alma Tetiklemesi & Soluk Verme Döngüsü


Gölge Sinyal Şekli
Hava akışındaki yön değişikliklerinde, geciktirilmiş dalga formunun hasta hava akışı ile çakıştırılması.
Soluk alma gayreti: hastanın hava akışı doğal olarak yükselir
Soluk verme gayreti: hastanın hava akışı doğal olarak azalır

Soluk Alma Tetiklemesi


6ml hacim
Referans sıfır hattının üzerinde 6mililitre
yükselen hacimi tespit eder.


Soluk Verme Döngüsü


Spontan Ekspiratuar Treşold
Tidal hamim oranında elektronik sinyal yükselir, hacmin azalma esnasında bu sinyalin hava akışıyla kesişme noktasında döngü başlar
Hava Akışı Dönüşü
İstenmeyen ağız hava kaçaklarını saptar. Hastanın ağzını açması nedeniyle hava akışı doğal olarak yükselir. Cihaz ağızdan olan hava kaçağı miktarı kadar hava akışı sağlayarak hava alma basıncının(IPAP) devamlılığını sağlar.
Güvenlik Özelliği
En yüksek Solunum Verme Süresi 3 saniye ile sınırlandırılmıştır.