• Rahat ve huzurlu uyumak mümkün

PAV
Oransal Destek Ventilasyonu

Noninvaziv Ventilasyon ile ilgili devrim niteliğinde yaptığı buluşlarla tanınan Respironics, dünyada ilk defa PAV (Proportional Assist Ventilation) modunu NIV uygulamalarınde kullanılması için tasarlamıştır. BiPAP Vision cihazında bulunan PAV, hem CPAP hem de S/T modlarında kullanılmaktadır. PAV modu aktif edildiğinde BiPAP Vision cihazı, hastanın her solunum eforuna göre ayarlanan oransal desteği otomatik olarak verir.


Hastanın eforu; basıncı, hava akışını, aldığı hava miktarını, solunum hızını ve hava alma/verme süresi oranını(I/E) belirlemektedir. Hastanın solunum paternindeki değişikliklere tam olarak uyumlu şekilde, doğallığa uygun destek verildiğinden, PAV modu teorik olarak ideal bir ventilasyon modudur. Hastanın kendi solunumu kontrol edebildiği PAV modu, böylece hasta-ventilatör arasındaki tam senkronizasyonu sağlar.

CPAP ve iki seviyeli basınç modlarına ek olarak PAV modunun kullanımı, noninvaziv ventilasyonda başarınızı daha da artırır.

PAV AYAR MENÜSÜ


Cihazda bulunan kolay ayarlama tuşları, solunum yetmezliğinin Tıkayıcı veya Kısıtlayıcı tipte olmasına gore, istenen oransal desteğin hava akışı(flow) veya hava miktarı(volüm) bazında kolayca seçilebilmesine imkan tanır. Yetmezlik her iki tipte olduğu durumlar için Mixed tuşu, solunum yetmezliği bulunmadığı durumlar için Normal opsiyonu ve son olarak kullanıcının istediği gibi ayarlayabileceği Custom seçeneği bulunmaktadır.