• Rahat ve huzurlu uyumak mümkün

UYKU BOZUKLUKLARI - Uykuda Solunum Bozuklukları -

Kalp Hastalığı ve Uyku Apnesi İlişkisi

Uyku Apnesinin, Kalp Hastalıkları Tedavisi ve Takibindeki Önemi

Uyku Apnesi; Hipertansiyon, Kalp Yetmezliği, İnme/Felç ve Atriyal Fibrilasyon Rahatsızlığı olan hastalarınız için önemli bir risk taşımaktadır.

Uyku Apnesi’nin; Hipertansiyon, Kalp Yetmezliği, İnme/Felç ve Atriyal Fibrilasyon risklerinin artışı ile ilişkili olduğu saptanmıştır. Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmaların sonuçlarının etkisiyle, bu hayati risklere sahip hastalara uyku apne testi yapılması çok hızla yaygınlaşmaktadır.

Hipertansiyon

• Uyku Apnesi, bilinen tüm parametreler kontrol edildikten sonra bile, yüksek hipertansiyon riski ile yakından ilişkili olduğu görülmüştür.

• Uyku Apnesi, dozaj tepki çerçevesinde hipertansiyona yol açar (bu hastaların, şiddetli uyku apnesi olup, hipertansiyonu olmayanlara karşı tahmini oranı 2.89’a kadar çıkabilir).

• Tedaviye cevap vermeyen hipertansiyon hastalarının yüzde %83’ünde ciddi uyku apnesi vardır.

• JNC7, uyku apnesinin hipertansiyona neden olan önemli bir faktör olduğunu onaylamaktadır.Kalp Yetmezliği

• Kalp yetmezliği olan erkeklerin %50-70’inde Uyku Apnesi bulunmaktadır.

• Cheyne-Stokes Solunumu, şiddetli kalp yetmezliği ve yetersiz prognoz ile ilgilidir.

• Obsrüktif uyku apnesi, hastanın kalp yetmezliği olma ihtimalini önemli ölçüde artırmaktadır. (tahmini oran 2.38).Aşağıda belirtilen ara mekanizmalar Obstrüktif Uyku Apnesi ile ilişkili olup, potansiyel olarak Kardiyovasküler Hastalıklara sebep olabilmektedir.

Obstrüktif Uyku Apnesi ile ilişkili anomaliler, kardiyak ve vasküler patolojinin başlamasına ve gelişmesine katkıda bulunabilecek aracı mekanizmalar olabilir. Bu mekanizmalar birbiri ile etkileşerek, patofizyolojik sonuçlara neden olabilirler.

Uyku Apnesi
Hipoksi / Reoksijenasyon, Hiperkapni, İntratorasik Basınç Değişimi

Sonuçlar
Sempatik Aktivasyon, Endoteliyal Bozukluk, Damarların Daralması (Vazokonstriksiyon) ve Vasküler Oksidatif Stres, Pıhtılaşma, Gece Tansiyonu Düşmeyen (Non-Dipper) Hipertansiyonlar, Artan Leptin ve İnsülin Direnci, Obezite

Risk Artışı
Hipertansiyon, Kalp Yetmezliği, Kardiyak Ritim Bozukluğu (Bradi-aritmi, AV Blok, Atriyal Fibrilasyon, Gece S-T Segment Değişikliği dahil) Kardiyak İskemi, Koroner Arter Hastalığı, Miyokard Enfarktüsü, Gece Anjini ve Serebrovasküler Hastalık


“Altın Standart”

Pozitif Hava Yolu Basıncı (PAP) ile Uyku Apnesi Tedavisi
Pozitif basınç (PAP) terapisi ile tedavi edilen uyku apnesi, uykuda nefes almayı daha iyi hale getirir. Uygun ve yeterli tedavi edilen uyku apnesi, kardiyovasküler fonksiyonların daha iyiye gitmesinde fayda sağlar.


Hipertansiyonda PAP Tedavisinin Pozitif Etkileri:
• OSA(Obstrüktif Uyku Apnesi) hastalarında gündüz kan basıncını azaltır.
• Obstrüktif Uyku Apneli ve medikal tedaviye dirençli HTN hastalarının sistolik kan basıncını, etkin biçimde azaltır (Sistolik kan basıncında ortalama 138,3 mmHg’dan 126,0 mmHg’ya azalma).
• Non-dipper OSA nüfusunda, gece kan basıncını normale döndürür (eski haline getirilen dipper durumu).
• Medikal tedaviye dirençli hipertansiyonlu ve obstrüktif uyku apneli hastalarda, hipertansiyon ilaçlarına ihtiyacı azaltır.


Kalp Yetmezliğinde PAP Tedavisinin Pozitif Etkileri:
• OSA’lı kalp yetmezliği olan hastalarda, LVEF %’sinde artış (%25’den %34’e) , LVESD (55 mm’den 52 mm’ye) ve sistolik kan basıncı (126’dan 116 mm Hg’ye) değişimleri.
• CPAP tedavisi uygulanan Kalp Yetmezliği hastalarının ventriküler taşikardi (VT) ve PVC görülme sıklığında azalma.
• Yaşam kalitesinde önemli ölçüde iyileşme.
• LV düzeyinde azalma.
• Ölüm oranında ve kardiyak transplantasyon(nakil) oranında azalma.
• Yüksek LV dolum basıncı olanlarda artırılmış atım hacmi.
• Sempatik sinir aktivasyonunda azalma.

PAP cihazı ile tedavi edilen hastalarda görülen diğer iyileşmeler:
• Mitral yetmezliği, atriyal natriüretik peptit.(26)
• Uyku hali.
• Oksijen alımı.

Kardiyoloji, Uyku Apnesi Tedavi ve Takibinde Önemli Konuma Sahiptir.

1. Toplu Tarama
Yüksek Kan Basıncının takibi ve tedavisindeki kriterleri belirleyen Amerikan Sağlık Komitesi JNC7, OSA’yı hipertansiyonun teşhis edilebilir nedenlerinin en başında listeliyor. Kalp Yetmezliği ve Hipertansiyon ilişkisi için kısa sorular, basit bir anketle hastaya veya refakatçisine sorulabilir. (Respironics Ürünleri : Berlin Uyku Anketi)

2. Teşhis
Uyku laboratuvarında Polisomnografi (PSG) ya da taşınabilir ev tipi Poligrafi (PG) cihazları kullanılır. Respironics Ürünleri: Alice 5 (Polisomnografi) / Stardust 2 (Poligrafi)

3. Tedavi
CPAP terapisi, çeşitli şekillerde uygulanabilir; çift düzeyli basınç (BiPAP) , sabit basınç (CPAP) ve Otomatik değişken basınç (Oto-CPAP / Oto-BiPAP). Terapi bugün C-Flex ve Bİ-Flex gibi yeni teknolojiler ile hasta için daha konforlu hale getirilmiştir.
(Respironics Ürünleri: BİPAP Plus Bi-Flex, BiPAP Auto Bi-Flex, Remstar Auto A-Flex, Comfort Serisi Maskeler)

4. Hasta Takibi
Hastanın tedavisi yalnızca PAP terapi ile sınırlı değildir. Birçok kalp hastası gibi, Uyku Apneli hastaların da takibinin yapılması gerekir. Encore Pro SmartCard ile birlikte FOSQ (Uyku Anketinin İşlevsel Sonuçları) ve Encore Pro Hasta Takip Yazılım paketinin birlikte kullanımı, hastanın sağlıklı şekilde tedavisini devam ettirmesinde önemli bir rol oynar. (Respironics Ürünleri: FOSQ, Encore SmartCard, Encore Pro)

Uyku Apnesi ve Periyodik Solunum

Obstrüktif Uyku Apnesi (OSA), üst solunum yolunda oluşan tıkanma sonucu, nefes almak için sürekli çaba gösterilmesine rağmen, en az 10 saniye süresince nefessiz kalma durumudur.Şiddeti, uykunun her saatinde nefessiz kalma sayısını gösteren Apne-Hipopne İndeksi (AHI) ile ölçülür.
Cheyne-Stokes Solunumu (CSR), solunumun hız ve derinliğinin periyodik olarak artma gösterip, ardından azalarak apneye dönüştüğü solunum anomalisidir. Solunum grafiği, periyodik olarak artan ve azalan bir model gösterir. Nefes alma, 5-60 saniye için durabilir ya da dramatik bir şekilde azalabilir. Bu döngü, her 45-60 saniyede bir tekrar eder. CSR, yaygın olarak Kalp Yetmezliği olan hastalarda görülmektedir.


Tıkayıcı Tipte(Obstrüktif) Uyku Apnesi, daha geniş bir patolojiye sahip Uykuda Solunum Bozuklukları’nın spesifik olarak ortaya çıkmış durumudur. OSA’nın, çoğunlukla Kalp Yetmezliği ve hipertansiyon ile bağlantısı olduğu bilinmektedir. Kalp Yetmezliği olan hastalarda OSA görülme oranı, nüfusun geneline göre 25 kata kadar daha fazladır.


Uyku apneli hastalarda, etkili CPAP terapisi ile kardiyovasküler hastalıklarının oranı %56.7’den %6.7’ye düşürülmüştür.


Ömür Medikalin uyku teşhis ve tedavisinde tecrübe kazanmış ekibi, hekimlik gereksinimlerinizi değerlendirmeniz ve uyku apneli kalp hastalarınızı başarıyla yönetmeniz için destek olmaya hazırdır.


Solunum Bozukluklarının Diğer Hastalıklarla İlişkisi;


Kaynak:
Dyken ME, et al. Stroke. 1196 Mar; 27(3):401-407.
Mohsenin V., Stroke 2001;32:1271-1278.
Kanagala R, et al., Circulation. 2003 May 27;107(20):2589-94.
Young T, Peppard P., et al. Arch Intern Med 1997, 157:1746-1752.
Young T, Peppard P., et al. New Eng J of Med, ISSN 0028-4793) 342:1378-1384.
Logan AG, et al. J. Hypertens 2001:19 (12):2271-7.
Chobanian AV, et al. The JCN7 Report. JAMA. 2003:2003:289:2560-2572.
Sinn, et al. Am J Respir Crit Care Med 1999, 160:1101-1106. & Javaheri S. Circulation 1998, 97:2154-9.
Sinn, et al. Circulation 2000, 102:61-66, Lanfranchi, P. Circulation 1999, 1435-1440.
Shabar E. et al. Am J Respri Crit Care Med 2001, 163:19-25.
Shamsuzzaman, et al., JAMA Oct 8, 2003, Vol 290 No. 14.
Hla KM, et al. Chest 2002, 1221125-1132.
Faccenda JF, Am J Respir Crit Care Med 2001, 163-344-8.
Pepperell JC, Lancet 2002, 359:2-4-10.
Heinrich F., et al. Circulation 2002, 107:68-73.
Logan AG., et al. Eur Respir J 2003, 21:241-247.
Akashiba, et al. Sleep 1999:22(7):849-53.
Wessendorf TE, et al. Nervenarzt, 1999 Oct:70(10):927-30.
Bradley TD, et al. NEJM 2003, 348:1233-1241.
Javaheri, S., et al. Circulation 2000, 101:392-397.
Naughton MT, et al. Am J Respir Crit Care Med 2004, Vol 169:361-366. Naughton MT, et al. Circulation 1995, 91:1725-1731.
Sin DD, et al. Circulation 2000, 102:61-66.
Bradley TD, et al. Am Rev Respir Dis 1992, 145:377-382.
Naughton MT, et al. Am J Respir Crit Care Med 1995, 152:473-479.
Tkacova R., J Am Coll Cardiol 1997, 30:739-745.