• Rahat ve huzurlu uyumak mümkün

UYKU BOZUKLUKLARI - Uykuda Solunum Bozuklukları -

Kompleks Uyku Apnesi (ComSAS)

Kompleks Uyku Apnesi, Tıkayıcı tipte apneleri olan bazı hastaların PAP cihazı kullanımları sırasında, OSA’nın ortadan kaldırılmasına rağmen uygulanan basıncın santral apnelere yol açmasıyla ortaya çıkan santral kökenli bir solunum bozukluğudur.
Kompleks Uyku Apnesine yol açan dinamikler şimdilik tam olarak bilinememektedir.


Solunum Bozukluklarının Diğer Hastalıklarla İlişkisi;