• Rahat ve huzurlu uyumak mümkün

RUSleeping Apne Tarama Cihazı
"En Pratik Uyku Testi…"
RUSleeping Apne Tarama Cihazı

RUSleeping™ RTS, solunum duraksamalarının(AH) ölçümünü sağlayan, uyku tarama(screening) aletidir. Diğer tüm tarama cihazlarından en önemli farkı, anında(real time) analiz yaptığı için ön hazırlığa ve ek bir yazılıma gerek duymamasıdır. Çok amaçlı olarak kullanabilen cihaz; uyku laboratuvarları, evde bakım tedarikçileri, meslek hastalıkları hekimleri, halk sağlığı uzmanları ve aile hekimleri tarafından PSG veya PG adaylarının tespitinin kolaylıkla yapılmasını sağlar.

Uyku Laboratuvarlarında, bekleme listesini azaltmak için hastaların önceliklerinin saptanmasını için kullanılabilir. Uyku merkezinin bulunduğu hastane içindeki Kardiyoloji, Endokrinoloji ve KBB gibi servislerde tarama cihazı olarak kullanılarak potansiyel uyku bozukluğu olan hastalara kolaylıkla ulaşılmasını sağlar. Konjestif Kalp Yetmezliği ile Tıkayıcı Tipteki Uyku Apnesinin(OSA) aralarında bağlantı ve etkileşimin çok güçlü olması, Kardiyoloji hekimlerinin hastalarına daha sık uyku testi istemesine sebep olmaktadır. Tip 2 Diabet hastalığı ile OSA arasındaki yüksek ilişki nedeniyle Endokrinoloji hekimleri de hastalarının, RUSleeping gibi hızlı ve pratik bir metodla uyku taramasından geçmelerini tercih etmektedirler. RUSleeping, horlama cerrahisi uygulayan KBB hekimlerinin operasyon öncesi ve sonrasında hasta takibi için kullanabilecekleri pratik bir cihazdır. Pratisyen hekimler ve aile hekimleri içinde bu tür uyku tarama testleri hem çok pratik hem de çok hesaplı yöntemlerdir. Hastabaşına çekim/kayıt maliyeti sadece kanül ve pil maliyeti olup, 10TL'nin altındadır.

Polisomnografi cihazı ile karşılaştırıldığı bilimsel bir çalışmada, AHI değeri 15'ten yüksek 12 OSA hastasının teşhisinde %92 hassaslıkla (specificity : %77) sonuç vermiştir. Bu çalışmada, RUSleeping'in ölçüm metodu ve kalitesi PSG ile karşılaştırılarak onaylanmıştır.

Kullanımı çok basittir. 1) Şarjlı AAA tipte pil cihaza takılır. 2) Burun kanülünün bir ucu cihaza, diğer ucu burna takılır. 3) Normal soluma sırasında cihaz ekranında 'signal ok' yazısı görülür. Bu şekilde yatılır. 4) Uyandığınızda, ekranda toplam uyku saati ve gece olan apne olaylarının toplamı görülür. 5) Butona tekrar basıldığında ilk saatten başlayarak her saatteki apne olayalarının sayısını görürsünüz. Cihaz üzerindeki düğmeye 5 saniyeden uzun süre basmayınız. Bu işlem cihazın hafızasını siler.

RUSleeping Apne Tarama Cihazı Resim 1 RUSleeping Apne Tarama Cihazı Resim 2